Градът | 07 Юни 2012, 15:22

EVN България Топлофикация стана инвеститор за 2011 г. в област Пловдив