Градът | 20 Април 2012, 11:13

Екоекспертният съвет на МОСВ одобри разширението на "Асарел-Медет"