Градът | 21 Февруари 2011, 09:56

Централи извън центъра