Градът | 24 Ноември 2010, 10:36

Три компании със сертификат клас А за инвеститор влагат 65.4 млн. лв. в нови мощности