Градът | 24 Октомври 2010, 17:15

Остъклени милиони