Градът | 16 Септември 2010, 12:17

Инвестирането в бизнес имоти в чужбина се връща на мода