Градът | 13 Септември 2010, 14:48

Жилищният пазар в Испания се крепи на банките и чужденците