Градът | 12 Септември 2010, 14:20

Празни или евтини