Градът | 24 Август 2010, 14:45

Чуждите наематели възвръщат интереса си към търговските имоти в Чехия