Градът | 18 Август 2010, 16:54

Инвеститорите започват да гледат по-колебливо на инвестициите в имоти в Европа