Градът | 02 Август 2010, 22:01

Компаниите за бързооборотни стоки и ИТ секторът са бъдещите наематели в логистичните центрове