Градът | 01 Юни 2010, 17:01

Консултанти по имоти: Купувайте, пазарите в Европа се възстановяват