Градът | 27 Май 2010, 12:33

Небето над глобалните инвестиции в имоти се прояснява