Градът | 19 Май 2010, 12:26

Първият хотел "Мариот" на Балканите ще бъде в Македония