Градът | 21 Април 2010, 14:55

DTZ: Инвестициите в имоти трайно се възстановяват