Градът | 16 Април 2010, 09:14

Преките чуждестранни инвестиции намаляха 20 пъти