Градът | 14 Април 2010, 10:33

Цариградско шосе се превръща в новата бизнес артерия на София