Градът | 18 Март 2010, 16:47

Инвеститорите са привлечени от стабилния пазар на индустриални имоти в Европа