Градът | 15 Март 2010, 15:09

Над 80 хил. кв. м площи предоставя молът Сердика Център