Градът | 13 Януари 2010, 19:45

Новите молове са застрашени от повече празни витрини