Градът | 10 Ноември 2009, 15:05

"Най-лошото предстои" за американските пазари на имоти