Градът | 03 Ноември 2009, 14:24

Инвеститорите в имоти предпочитат да играят на сигурно