Градът | 02 Ноември 2009, 08:44

Чужди инвеститори търсят окрупнени земи