Градът | 30 Октомври 2009, 20:24

Бавното възстановяване на икономиките е основният риск за пазарите на инвестиционни имоти в Източна Европа