Градът | 26 Октомври 2009, 10:06

Инвестициите в имоти стигнаха "точка на пречупване"