Градът | 04 Септември 2009, 09:28

Мениджърите на компаниите за имоти ще се мъчат да възстановят капитала им