Градът | 03 Септември 2009, 08:30

Енергетиката, инфраструктурата и имотите остават в полезрението на инвеститорите