Градът | 28 Юли 2009, 15:47

Стойностите на компаниите за имоти се качват, докато на активите им падат