Градът | 27 Юли 2009, 10:07

Качествените търговски центрове в Източна Европа удържат на кризата