Градът | 24 Юли 2009, 15:01

Увеличават се частните пътувания на руснаци до България