Градът | 16 Юли 2009, 12:55

Средната продължителност на договор за наем на бизнес имот у нас е 5 години