Градът | 10 Юли 2009, 10:09

Германски фонд се връща на лондонския пазар на инвестиционни имоти