Градът | 13 Май 2009, 14:37

Пазарите на бизнес имоти се огъват, само индустриалният се държи