Градът | 07 Май 2009, 16:26

Пазарите на офис и индустриални имоти в Полша се свиват под натиска на кризата