Градът | 07 Май 2009, 16:09

Европейските офис пазари страдат от свръхпредлагане