Градът | 27 Април 2009, 12:24

Фондовете за имоти са застрашени от дългови проблеми