Градът | 27 Април 2009, 12:11

Европейските инвестиционни пазари продължават да се свличат