Градът | 23 Април 2009, 09:36

FT: За Европа най-лошото все още предстои