Градът | 21 Април 2009, 10:10

Финансовата криза докосна дъното