Градът | 07 Април 2009, 11:06

Русия е сред най-непривлекателните страни за частните инвеститори