Градът | 30 Март 2009, 10:34

Източна Европа и финансовата криза