Градът | 19 Март 2009, 10:49

Испания връща част от данък печалба на чужденците, продали имотите си