Градът | 20 Февруари 2009, 14:01

Основни пречки пред бизнеса: законите и администрацията