Градът | 21 Януари 2015

Почистването на скулптурните фигури и фонтана на пл. "Батенберг" в Русе е по ОПРР

Обратно нагоре ↑