Градът | 11 Ноември 2014, 13:38

Община Ловеч обяви конкурс за работни проекти в подкрепа на следващия програмен период