Градът | 06 Октомври 2014, 11:24

В община Габрово 128 села са с модерна система за улично осветление