Градът | 25 Юли 2014, 15:29

Община Вършец подписа договор за обновяване на уличното осветление