Градът | 21 Юли 2014, 11:01

Над 800 проекта в ОПР на София 2014 - 2020

Недостатъчно участие на бизнеса и ПЧП са сред слабите страни на общините