Градът | 14 Юли 2014, 10:36

Българските общини молят eврокомисията да възстанови плащанията по "Околна среда"

Националният бюджет преустанови авансирането на проектите