Градът | 05 Юни 2014, 11:12

Конкурс за идеен проект за благоустрояване на градски паркове в Габрово